biometric presentation

biomeetriakontakt, biomeetriapuude

Õ: (i) pole sama mis biomeetriline esitus
(biometric representation)
(ii) "presentatsioon" oleks
selle sõna sageda suvakasutuse tõttu eksitav,
ehkki tähistatav mõiste sisaldab teatavat tutvustamist

olemus
ISO/IEC 2382-37
interaktsioon biomeetriahõivesubjekti ja
biomeetrilise hõive alamsüsteemi vahel,
biomeetrikust signaali saamiseks
Märkus 1 Biomeetriahõivesubjekt ei tarvitse olla biomeetrikusignaali hõivest teadlik.
= interaction of the biometric capture subject and the biometric capture subsystem to obtain a signal from a biometric characteristic
Note 1. The biometric capture subject is not necessarily aware that a signal from a biometric characteristic is being captured.


vt ka
- koostöine biomeetriakontakt

- muretu biomeetriakontakt

- tõrges biomeetriakontakt

Toimub laadimine

biometric presentation

biomeetriakontakt, biomeetriapuude

Õ: (i) pole sama mis biomeetriline esitus
(biometric representation)
(ii) "presentatsioon" oleks
selle sõna sageda suvakasutuse tõttu eksitav,
ehkki tähistatav mõiste sisaldab teatavat tutvustamist

olemus
ISO/IEC 2382-37
interaktsioon biomeetriahõivesubjekti ja
biomeetrilise hõive alamsüsteemi vahel,
biomeetrikust signaali saamiseks
Märkus 1 Biomeetriahõivesubjekt ei tarvitse olla biomeetrikusignaali hõivest teadlik.
= interaction of the biometric capture subject and the biometric capture subsystem to obtain a signal from a biometric characteristic
Note 1. The biometric capture subject is not necessarily aware that a signal from a biometric characteristic is being captured.


vt ka
- koostöine biomeetriakontakt

- muretu biomeetriakontakt

- tõrges biomeetriakontakt

Palun oodake...

Tõrge

biometric presentation

biomeetriakontakt, biomeetriapuude

Õ: (i) pole sama mis biomeetriline esitus
(biometric representation)
(ii) "presentatsioon" oleks
selle sõna sageda suvakasutuse tõttu eksitav,
ehkki tähistatav mõiste sisaldab teatavat tutvustamist

olemus
ISO/IEC 2382-37
interaktsioon biomeetriahõivesubjekti ja
biomeetrilise hõive alamsüsteemi vahel,
biomeetrikust signaali saamiseks
Märkus 1 Biomeetriahõivesubjekt ei tarvitse olla biomeetrikusignaali hõivest teadlik.
= interaction of the biometric capture subject and the biometric capture subsystem to obtain a signal from a biometric characteristic
Note 1. The biometric capture subject is not necessarily aware that a signal from a biometric characteristic is being captured.


vt ka
- koostöine biomeetriakontakt

- muretu biomeetriakontakt

- tõrges biomeetriakontakt

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!