heap

kuhi

olemus
(1) ISO/IE 2382:
sisemälu osa
andmeobjektide dünaamiliseks loomiseks või kustutuseks,
nii et objektide kasutamise järjestus ei ole ennustatav
= part of internal storage used for dynamically building or deleting data objects, where the order of using the data objects is undefined
http://net-informations.com/faq/net/stack-heap.htm
vt ka
- kuhjapritsimine
- kuhja ületäitumine

(2) andmestruktuur,
osaliselt järjestatud kahendpuu, milles iga tipu võtmeväärtus
on alamtippude omast suurem või sellega võrdne
Wiktionary:
4. (computing) a data structure consisting of trees in which each node is greater than all its children
https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(data_structure)

(3) rühma üldistus,
ühe ternaarse operatsiooniga (tähis [ ]) algebraline struktuur,
milles kehtivad
(i) para-assotsiatiivsus:
[[a, b, c], d, e] = [a, [d, c, b], e] = [a, b, [c, d, e]] mis tahes elementide a, b, c, d, e korral ja
(ii) identsusseadus:
[x, a, a] = [a, a, x] = x mis tahes elementide x, a korral
=
a generalization of a group
https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(mathematics)

näide:
iga rühm binaartehtega (×) on kuhi,
kui defineerida [a, b, c] = a × (1/b) × c,
kus 1/b on elemendi b pöördelement

Toimub laadimine

heap

kuhi

olemus
(1) ISO/IE 2382:
sisemälu osa
andmeobjektide dünaamiliseks loomiseks või kustutuseks,
nii et objektide kasutamise järjestus ei ole ennustatav
= part of internal storage used for dynamically building or deleting data objects, where the order of using the data objects is undefined
http://net-informations.com/faq/net/stack-heap.htm
vt ka
- kuhjapritsimine
- kuhja ületäitumine

(2) andmestruktuur,
osaliselt järjestatud kahendpuu, milles iga tipu võtmeväärtus
on alamtippude omast suurem või sellega võrdne
Wiktionary:
4. (computing) a data structure consisting of trees in which each node is greater than all its children
https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(data_structure)

(3) rühma üldistus,
ühe ternaarse operatsiooniga (tähis [ ]) algebraline struktuur,
milles kehtivad
(i) para-assotsiatiivsus:
[[a, b, c], d, e] = [a, [d, c, b], e] = [a, b, [c, d, e]] mis tahes elementide a, b, c, d, e korral ja
(ii) identsusseadus:
[x, a, a] = [a, a, x] = x mis tahes elementide x, a korral
=
a generalization of a group
https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(mathematics)

näide:
iga rühm binaartehtega (×) on kuhi,
kui defineerida [a, b, c] = a × (1/b) × c,
kus 1/b on elemendi b pöördelement

Palun oodake...

Tõrge

heap

kuhi

olemus
(1) ISO/IE 2382:
sisemälu osa
andmeobjektide dünaamiliseks loomiseks või kustutuseks,
nii et objektide kasutamise järjestus ei ole ennustatav
= part of internal storage used for dynamically building or deleting data objects, where the order of using the data objects is undefined
http://net-informations.com/faq/net/stack-heap.htm
vt ka
- kuhjapritsimine
- kuhja ületäitumine

(2) andmestruktuur,
osaliselt järjestatud kahendpuu, milles iga tipu võtmeväärtus
on alamtippude omast suurem või sellega võrdne
Wiktionary:
4. (computing) a data structure consisting of trees in which each node is greater than all its children
https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(data_structure)

(3) rühma üldistus,
ühe ternaarse operatsiooniga (tähis [ ]) algebraline struktuur,
milles kehtivad
(i) para-assotsiatiivsus:
[[a, b, c], d, e] = [a, [d, c, b], e] = [a, b, [c, d, e]] mis tahes elementide a, b, c, d, e korral ja
(ii) identsusseadus:
[x, a, a] = [a, a, x] = x mis tahes elementide x, a korral
=
a generalization of a group
https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(mathematics)

näide:
iga rühm binaartehtega (×) on kuhi,
kui defineerida [a, b, c] = a × (1/b) × c,
kus 1/b on elemendi b pöördelement

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!