AKIT
English Eesti

heap

kuhi

(1) ISO/IE 2382: andmeobjektide dünaamiliseks loomiseks või kustutuseks kasutatav sisemälu osa, kus andmeobjektide kasutamise järjestus ei ole ennustatav

(2) puul põhinev andmestruktuur, osaliselt järjestatud kahendpuu; iga tipu võtmeväärtus on alamtippude omast suurem või sellega võrdne

(3) rühma üldistus matemaatikas; ühe ternaarse operatsiooniga (tähistatakse nurksulgudega []) algebraline struktuur, milles kehtivad

(i) para-assotsiatiivsus: [[a, b, c], d, e] = [a, [d, c, b], e] = [a, b, [c, d, e]] mis tahes elementide a, b, c, d, e korral
ja
(ii) identsusseadus: [x, a, a] = [a, a, x] = x mis tahes elementide x, a korral

iga rühm binaartehtega (×) on kuhi, kui defineerida [a, b, c] = a × (1/b) × c, kus 1/b on elemendi b pöördelement