AKIT
English Eesti

homomorphic image

homomorfne kujutis

olemus
algebralise struktuuri A
homomorfismi f abil
sihthulgas B defineeritud
algebraline struktuur, mille
- elemendid on A elementide a kujutised f(a) ja
- tehted on algebralise struktuuri B tehted

näide
täisarvude aditiivse rühma homomorfne kujutis homomorfismi mod m järgi on hulk {0,...,m} tehtega a+b mod m

põhjalikumalt
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.827.9201&rep=rep1&type=pdf