AKIT
English Eesti

homomorphic encryption

homomorfne krüpteerimine