AKIT
English Eesti

unarchive

desarhiveerima

olemus
arhiveeritud andmeid uuesti kasutusele võtma
- näiteks taaste või auditi otstarbel