inception phase

algatusjärk

olemus
projekti esimene järk, metoodikast sõltuva sisuga:
(i) ülesande püstitus
- käsitlusala määratlemine
- üldarhitektuuri määratlemine
- eesmärkide põhjendamine
- teostuvusuuringud
- riskide kaalutlemine
(ii) üldine kavandamine
- ajakava
- eelarve
- ressursitarve
(iii) elluviimise eelduste loomine
- riskiosaliste heakskiidu saavutamine
- finantseerimise tagamine
=
a dedicated period at the beginning of a project that is focused on learning and better understanding the context for implementation

ülevaateid
https://imagineprojects.co.uk/project-inception-phase/

https://scottambler.com/2022/11/28/book-the-unified-process-inception-phase/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746817.pdf

https://www.andycleff.com/2015/07/agile-project-inception-planning-the-think-it-stage/

vt ka
- elutsükkel
- süsteemiarenduse elutsükkel

Toimub laadimine

inception phase

algatusjärk

olemus
projekti esimene järk, metoodikast sõltuva sisuga:
(i) ülesande püstitus
- käsitlusala määratlemine
- üldarhitektuuri määratlemine
- eesmärkide põhjendamine
- teostuvusuuringud
- riskide kaalutlemine
(ii) üldine kavandamine
- ajakava
- eelarve
- ressursitarve
(iii) elluviimise eelduste loomine
- riskiosaliste heakskiidu saavutamine
- finantseerimise tagamine
=
a dedicated period at the beginning of a project that is focused on learning and better understanding the context for implementation

ülevaateid
https://imagineprojects.co.uk/project-inception-phase/

https://scottambler.com/2022/11/28/book-the-unified-process-inception-phase/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746817.pdf

https://www.andycleff.com/2015/07/agile-project-inception-planning-the-think-it-stage/

vt ka
- elutsükkel
- süsteemiarenduse elutsükkel

Palun oodake...

Tõrge

inception phase

algatusjärk

olemus
projekti esimene järk, metoodikast sõltuva sisuga:
(i) ülesande püstitus
- käsitlusala määratlemine
- üldarhitektuuri määratlemine
- eesmärkide põhjendamine
- teostuvusuuringud
- riskide kaalutlemine
(ii) üldine kavandamine
- ajakava
- eelarve
- ressursitarve
(iii) elluviimise eelduste loomine
- riskiosaliste heakskiidu saavutamine
- finantseerimise tagamine
=
a dedicated period at the beginning of a project that is focused on learning and better understanding the context for implementation

ülevaateid
https://imagineprojects.co.uk/project-inception-phase/

https://scottambler.com/2022/11/28/book-the-unified-process-inception-phase/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_746817.pdf

https://www.andycleff.com/2015/07/agile-project-inception-planning-the-think-it-stage/

vt ka
- elutsükkel
- süsteemiarenduse elutsükkel

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!