AKIT
English Eesti

leaf

leht

olemus

(1) õhuke moodustis otseses või ülekantud tähenduses
näiteks taimeleht, paberileht

(2) graafiteoorias:
puu tipp, mis on seotud täpselt ühe kaarega
- juurpuus lisandub tingimus:
------ lehttipp ei ole juur,
------ st lehte ei seo kaar ühegi madalama taseme tipuga

ISO/IEC 11770: (juur)puu tipp, mis pole ühegi ühegi tipu eellane

vt ka
- alamleht
- andmeleht
- avaleht
- hindeleht
- hüppeleht
- klahvileht
- koduleht
- lehtarvuti
- lehtjaotus
- lehtklaviatuur
- lehtsaalimine
- lehtserver
- maandumisleht
- mitteleht
- märkmeleht
- pääsuleht
- siseleht
- turvateabeleht
- tööleht
- veebileht
- ülesandeleht