paging (1)

lehtjaotus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
mälu eraldamise meetod, mis jaotab programmid ja andmed lehtedeks, st püsipikkusega plokkideks ning
jaotab põhimälu samasuguse pikkusega leheraamideks;
lehed salvestatakse leheraamidesse,
mitte tingimata järjestikku või loogilises järjestuses
= storage allocation technique in which programs or data are divided into fixed-length blocks called pages, main storage is divided into blocks of the same length called page frames, and pages are stored in page frames, not necessarily contiguously or in logical order

ülevaateid
https://www.cs.unc.edu/~porter/courses/comp530/f18/slides/paging.pdf

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_28232_1410.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_paging

https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/os/slides/10-paging16.pdf

vt ka
- lehtsaalimine

Toimub laadimine

paging (1)

lehtjaotus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
mälu eraldamise meetod, mis jaotab programmid ja andmed lehtedeks, st püsipikkusega plokkideks ning
jaotab põhimälu samasuguse pikkusega leheraamideks;
lehed salvestatakse leheraamidesse,
mitte tingimata järjestikku või loogilises järjestuses
= storage allocation technique in which programs or data are divided into fixed-length blocks called pages, main storage is divided into blocks of the same length called page frames, and pages are stored in page frames, not necessarily contiguously or in logical order

ülevaateid
https://www.cs.unc.edu/~porter/courses/comp530/f18/slides/paging.pdf

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_28232_1410.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_paging

https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/os/slides/10-paging16.pdf

vt ka
- lehtsaalimine

Palun oodake...

Tõrge

paging (1)

lehtjaotus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
mälu eraldamise meetod, mis jaotab programmid ja andmed lehtedeks, st püsipikkusega plokkideks ning
jaotab põhimälu samasuguse pikkusega leheraamideks;
lehed salvestatakse leheraamidesse,
mitte tingimata järjestikku või loogilises järjestuses
= storage allocation technique in which programs or data are divided into fixed-length blocks called pages, main storage is divided into blocks of the same length called page frames, and pages are stored in page frames, not necessarily contiguously or in logical order

ülevaateid
https://www.cs.unc.edu/~porter/courses/comp530/f18/slides/paging.pdf

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_3_28232_1410.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_paging

https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/os/slides/10-paging16.pdf

vt ka
- lehtsaalimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!