biometric search

biomeetriline otsing

olemus
ISO/IEC 2382-37: 2022:
biomeetriaetalonibaasi uurimine
biomeetriateimiku järgi, esmärgiga saada
biomeetriline kandidaadistik või võrdlusotsus
selle kohta, kas teimik ühtib ühe või mitme
biomeetrilise etaloniga
Märkus 1 Biomeetriline kandidaadistik või võrdlusotsus tulemina eeldab mingi poliitika rakendamist.
Märkus 2 Etalonibaasis ei tarvitse olla mitme biomeetriaandmesubjekti biomeetriaandmeid.
= examination of a biometric reference database against a biometric probe to return either a biometric candidate list or a comparison decision that the biometric probe is sufficiently similar to one or more biometric references
Note 1. Output of the biometric candidate list or the comparison decision implies implementation of a policy.
Note 2. The biometric reference database need not contain biometric data from multiple biometric data subjects.

Toimub laadimine

biometric search

biomeetriline otsing

olemus
ISO/IEC 2382-37: 2022:
biomeetriaetalonibaasi uurimine
biomeetriateimiku järgi, esmärgiga saada
biomeetriline kandidaadistik või võrdlusotsus
selle kohta, kas teimik ühtib ühe või mitme
biomeetrilise etaloniga
Märkus 1 Biomeetriline kandidaadistik või võrdlusotsus tulemina eeldab mingi poliitika rakendamist.
Märkus 2 Etalonibaasis ei tarvitse olla mitme biomeetriaandmesubjekti biomeetriaandmeid.
= examination of a biometric reference database against a biometric probe to return either a biometric candidate list or a comparison decision that the biometric probe is sufficiently similar to one or more biometric references
Note 1. Output of the biometric candidate list or the comparison decision implies implementation of a policy.
Note 2. The biometric reference database need not contain biometric data from multiple biometric data subjects.

Palun oodake...

Tõrge

biometric search

biomeetriline otsing

olemus
ISO/IEC 2382-37: 2022:
biomeetriaetalonibaasi uurimine
biomeetriateimiku järgi, esmärgiga saada
biomeetriline kandidaadistik või võrdlusotsus
selle kohta, kas teimik ühtib ühe või mitme
biomeetrilise etaloniga
Märkus 1 Biomeetriline kandidaadistik või võrdlusotsus tulemina eeldab mingi poliitika rakendamist.
Märkus 2 Etalonibaasis ei tarvitse olla mitme biomeetriaandmesubjekti biomeetriaandmeid.
= examination of a biometric reference database against a biometric probe to return either a biometric candidate list or a comparison decision that the biometric probe is sufficiently similar to one or more biometric references
Note 1. Output of the biometric candidate list or the comparison decision implies implementation of a policy.
Note 2. The biometric reference database need not contain biometric data from multiple biometric data subjects.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!