AKIT
English Eesti

universal algebra

universaalalgebra

olemus
algebraliste struktuuride üldine teooria:
- käsitleb kõigi ühetüübiliste algebraliste struktuuride klassi
- tähtsal kohal on samasuste abil defineeritavad klassid

Birkhoffi teoreem ehk HSP teoreem:
ühetüübiliste algebraliste struktuuride klass on
samasuste abil defineeritav parajasti siis, kui ta on kinnine alamalgebra, homomorfse kujutise ja otsekorrutiste moodustamise suhtes

näide
kõigi rühmade klass ja kõigi ringide klass on
samasuste abil defineeritavad,
kõigi korpuste klass aga mitte,
sest ta ei ole kinnine otsekorrutiste moodustamise suhtes

ülevaade
https://www.wikiwand.com/et/Universaalalgebra

põhjalikumalt
https://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/UALG/univ-algebra.pdf