AKIT
English Eesti

subalgebra

alamalgebra

olemus
algebraline struktuur, mis on defineeritud
mingi algebralise struktuuri alamhulgas
selle algebralise struktuuri enda tehete abil
= a subset of an algebra

näide
paarisarvude hulk on täisarvude aditiivse rühma alamalgebra

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Subalgebra.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Subalgebra

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan_subalgebra