AKIT
English Eesti

subalgebra

alamalgebra

olemus
algebralise struktuuri mingis alamhulgas selle algebralise struktuuri enda tehete abil defineeritud algebraline struktuur

näide
paarisarvude hulk on täisarvude aditiivse rühma alamalgebra