AKIT
English Eesti

product of algebras

algebrate otsekorrutis

olemus
ühetüübiliste algebraliste struktuuride A ja B
elementide paaridest (a,b) moodustatud
algebraline struktuur, kus
tehted defineeritakse komponendikaupa

näide
binaartehte "×" korral:
(a,b) × (c,d) on paar (a×c, b×d)

vt ka
- hulkade otsekorrutis