AKIT
English Eesti

infrastructure (1)

taristu (1)

Õ:inglise termini ("alusehitis") naiivvaste
"alusstruktuur" on eksitav:
alusvahendite peal olevale on tähtis
mitte aluse struktuur, vaid kandevõime
(pole tähtis, kas vundament on monoliit
või monteeritav jne, ta peab kandma ehitist)

olemus
alusvahendite kogum, mida enda talitluseks vajab
- süsteem
- organisatsioon (sealhulgas ühiskond)
- protsess
- teenus
- muu olem

standardmääratlusi
ISO 9000, 22301, ISO/TS 81346 jm:
organisatsiooni tegutsemiseks vajalike
rajatiste, seadmete ja teenuste süsteem
ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutisüsteemi ja tarkvaraarendust toetav
riistvara- ja tarkvarakeskkond
ISO/IEC 24762:
info- ja sidetehnoloogia
avariitaastet võimaldavad
rajatised, seadmed ja teenused:
elektrivarustus, sideühendused,
keskkonnaregulaatorid jms

ülevaateid
https://simplicable.com/new/economic-infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_infrastructure

http://jne.usue.ru/download/71/3.pdf

https://d-nb.info/1071370057/34

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_security

https://help.returnpath.com/hc/en-us/articles/230458168-Network-infrastructure-security-basics

https://arxiv.org/pdf/1904.01551.pdf

vt ka
- avaliku võtme taristu, PKI
- elutähtis taristu
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- globaalne infotaristu, GII (1)
- hüpertaristu
- infotaristu
- koondtaristu
- kübertaristu
- pilvetaristu
- taristutarnija
- taristu teenusena
- taristuvõime
- teadusvõrgutaristu
- tehnotaristu