AKIT
English Eesti

one-way encryption

ühesuunaline krüpteerimine, pööramatu krüpteerimine

olemus
avateksti pöördumatu teisendamine
krüptogrammiks,
mida dekrüpteerida saab ainult jõuründega,
isegi kui teatakse krüptovõtit

rakendusnäide
- failisüsteemis hoitavate paroolide krüpteerimine

vt ka
- räsi
- räsifunktsioon
- ühesuunaline funktsioon