AKIT
English Eesti

one-way encryption

ühesuunaline krüpteerimine, pööramatu krüpteerimine

= hashing

olemus
räsimise piltlik nimetus:
avateksti pööramatu teisendamine
krüptogrammiks,
mida dekrüpteerida saab ainult jõuründega,
isegi kui teatakse krüptovõtit

rakendusi
failisüsteemis hoitavate paroolide krüpteerimine

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/14147447/

https://www.clickssl.net/blog/difference-between-hashing-vs-encryption

vt ka
- räsi
- räsifunktsioon
- ühesuunaline funktsioon