AKIT
English Eesti

organization in the supply chain

tarneahela organisatsioon

olemus
ISO 22300:
olem, kes/mis
- valmistab, käitleb, töötleb, laadib, ühendab, lossib või võtab vastu kaupu tellimuse põhjal, mis mingis osas ületab riikidevahelist või majanduspiiri;
- transpordib mingil viisil kaupu rahvusvahelises tarneahelas, sõltumata sellest, kas ta konkreetne tarneahela lõik ületab riigi- või majanduspiire; või
- tagab, haldab või juhatab tolliametitele ja äritegevusele vajaliku veoteabe genereerimist, jaotamist või voolu
=
entity that
— manufactures, handles, processes, loads, consolidates, unloads or receives goods upon placement of a purchase order that at some point crosses an international or economy border;
— transports goods by any mode in the international supply chain regardless of whether their particular segment of the supply chain crosses national (or economy) boundaries; or
— provides, manages or conducts the generation, distribution or flow of shipping information used by customs agencies or in business practices