AKIT
English Eesti

right (2)

õigus (2)

olemus
vabadus millekski

näiteid

ISO/IEC 19770: tarkvaraõigustega antud eesõigus või hüve

ISO/IEC 21000: lubade valdusest tulenev võime sooritada funktsioone IP-olemitega

vt ka
- algne õiguseskeem
- allkirjaõiguslik
- andmesubjekti pääsuõigused
- autoriõigus
- autoriõiguste digitaalkaitse
- autoriõiguse seadus
- autoriõigusemärk
- autoriõiguste digitaalkaitse seadus (USA)
- eesõigus (1)
- eesõigus (2)
- esmaõiguseskeem
- haldusõigused
- horisontaalne õiguste vallutus
- hääleõiguslik
- identiteedi ja pääsuõiguste haldus
- inimõiguste ülddeklaratsioon
- intellektuaalomandiõigus
- kehtestatud norm
- kodanikuõigused
- kustutusõigus
- lisaõiguseskeem
- madaldusõigus
- minimaalõiguste printsiip
- patendiõiguse objekt
- piiratud autoriõigusega
- privileeg
- pääsuõigus
- seaduslik õigus
- tarkvaraõigused
- tarkvaraõiguste kõrvutamine
- teabeõiguste haldus
- unustusõigus
- vertikaalne õiguste vallutus
- õigus (1)
- õiguse jaotamine
- õigusekäsilane
- õigusemõistja
- õigusepete
- õiguserikkumine
- õiguseskeem
- õiguseskeemi looja
- õiguseteek
- õiguse üleandmine
- õigusi loovutamata
- õigusjärglane
- õigusjärgne
- õiguskaitse (1)
- õiguskaitse (2)
- õiguslik peatamine
- õiguslik seisund
- õiguslik vastutus
- õiguslik; õigus-; juriidiline
- õigussubjekt
- õigussuhe
- õigus tarkvarale
- õigustatud isik
- õiguste haldus
- õiguste liitmine
- õiguste rikkumine
- õiguste rõhtvallutus
- õigusteta
- õiguste vallutus
- õiguste üleandmiseta
- õigusvõime