AKIT
English Eesti

software entitlement reconciliation

tarkvaraõiguste kõrvutamine

olemus
ISO/IEC 19770: omanduses olevate tarkvaraõiguste võrdlemine nõutavatega (tagatud ja rakendatud õigustega)
- enamasti tarkvara litsentsilepingutele vastavuse otsustuseks