AKIT
English Eesti

privilege confusion

õigusepete

olemus
õiguste vallutuse liik:
- õigusekitsendustest
kaudne möödahiilimine,
mida võimaldab
programmivigadest tingitud nõrkus
- teisi protsesse teenindav protsess
petetakse kasutama
mingiks toiminguks
selle tellija õiguste asemel
vallutaja õigusi

näiteid
- FTP-dublee
- klõpsurööv
- skriptisüst

täpsemalt
https://tysonmax20042003.wordpress.com/tag/privilege-confusion-bugs/

vt ka
- õigusekäsilane