AKIT
English Eesti

order preserving encryption

järjestuslik krüpteerimine

olemus
krüpteerimisviis E, mis säilitab
avatekstide hulga A ja krüptogrammide hulga K
mingi järjestuse (näiteks ülesjärjestuse),
st kui x < x', siis E(x) < E(x' )
mis tahes avatekstide x ja x' korral,

rakendused
indekseeritud otsing
andmeladude ja pilvtöötluse
krüpteeritud andmebaasides