AKIT
English Eesti

search

otsing (1)

olemus
ISO/IEC 2382, andmevalmenduses:
kogumi ühe või enama andmeelemendi uurimine
etteantud omadusega elementide leidmiseks
=
examination of one or more data elements of a set to find those elements that have a given property

ISO/IEC 2382, tekstitöötluses:
funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal
tekstis lokaliseerida näiteks
teatud märgistringide, manuskäskude või
teatava atribuudiga märkide esinemisjuhte
=
function or mode that enables a user to locate occurrences of such things as particular character strings, embedded commands, or characters with a specific attribute in text

ISO 8459:
struktureeritud päring, mis
kirjeldab andmebaasist andmete võtuks vajalikke
andmeelemente ja nende väärtusi
=
structured query describing data elements and their values necessary for retrieving data from a database

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_algorithm

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_search

vt ka
- ammendav otsing
- biomeetriline otsing
- fassettotsing
- infootsing
- juurpõhjuste otsing
- kahjuriotsing
- kasutajaotsingu baas
- kinnituseotsing
- liidendotsing
- lutikaotsing
- nõrkuseotsing
- ohmuotsing
- otsimootor
- otsimootoriga häkkimine
- otsimootorpromo
- otsing (2)
- otsing ja võtt
- otsingubaas
- otsinguoperaator
- otsinguparameeter
- otsingupete
- rikkeotsing
- semantiline otsing
- simultaanotsing
- sisupõhine otsing
- teatmeotsing
- täistekstotsing