AKIT
English Eesti

FTP Trojan

FTP-troojan

olemus
liik troojaneid:
- installib ohvri arvutisse FTP-serveri
- loob juurdepääsu tundlikule teabele protokolli FTP kaudu
- avab pordi 21
- võimaldab ründajal vahetada faile ohvri arvutiga

näiteid
- Gumblar
https://en.wikipedia.org/wiki/Gumblar
- Kryptik
https://threats.kaspersky.com/en/threat/Trojan.Win32.Kryptik/
- Senna Spy
https://www.securitystronghold.com/gates/senna-spy-ftp-trojan.html