AKIT
English Eesti

full name

täisnimi

olemus
isiku või muu olemi
(riigi, linna, organisatsiooni, toote vm)
täielik, kõiki osi sisaldav nimi

täpsemalt
https://en.wiktionary.org/wiki/full_name

https://www.fbiic.gov/public/2008/nov/Naming_practice_guide_UK_2006.pdf