AKIT
English Eesti

format (2)

vormindama

olemus
(2a) teavet ettemääratud vormingusse viima
Merriam-Webster:
transitive verb
1 : to arrange (something, such as material to be printed or stored data) in a particular format


(2b) kettal vm salvestuskandjal
salvestuskõlblikku tühja algolekut tekitama:
jaotusmärgiseid ja jaotustabelit kirjutama;
senised salvestised hävivad seejuures täielikult
= to prepare a data storage device for initial use
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting