force majeure

vääramatu jõud

(loe: forss mažöör)

olemus
lepingulistest kohustustest vabastav väline sündmus,
mis ei sõltu lepingupooltest,
on määratud õigusruumi ja kontekstiga

Wiktionary:
2. (law) an unavoidable catastrophe, especially one that prevents someone from fulfilling a legal obligation

näiteid
- loodusõnnetus
- mäss, streik
- energiavarustuse katkemine
- sõda
- seadusemuudatus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Force_majeure

https://www.lawinsider.com/clause/force-majeure

https://afterpattern.com/clauses/force-majeure

Eestis
võlaõigusseadus, § 103 lõige 2: asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks
https://www.riigiteataja.ee/akt/961235
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide § 103 (2)

Toimub laadimine

force majeure

vääramatu jõud

(loe: forss mažöör)

olemus
lepingulistest kohustustest vabastav väline sündmus,
mis ei sõltu lepingupooltest,
on määratud õigusruumi ja kontekstiga

Wiktionary:
2. (law) an unavoidable catastrophe, especially one that prevents someone from fulfilling a legal obligation

näiteid
- loodusõnnetus
- mäss, streik
- energiavarustuse katkemine
- sõda
- seadusemuudatus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Force_majeure

https://www.lawinsider.com/clause/force-majeure

https://afterpattern.com/clauses/force-majeure

Eestis
võlaõigusseadus, § 103 lõige 2: asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks
https://www.riigiteataja.ee/akt/961235
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide § 103 (2)

Palun oodake...

Tõrge

force majeure

vääramatu jõud

(loe: forss mažöör)

olemus
lepingulistest kohustustest vabastav väline sündmus,
mis ei sõltu lepingupooltest,
on määratud õigusruumi ja kontekstiga

Wiktionary:
2. (law) an unavoidable catastrophe, especially one that prevents someone from fulfilling a legal obligation

näiteid
- loodusõnnetus
- mäss, streik
- energiavarustuse katkemine
- sõda
- seadusemuudatus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Force_majeure

https://www.lawinsider.com/clause/force-majeure

https://afterpattern.com/clauses/force-majeure

Eestis
võlaõigusseadus, § 103 lõige 2: asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks
https://www.riigiteataja.ee/akt/961235
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide § 103 (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!