AKIT
English Eesti

frequency band (1)

sagedusala

olemus
IEC 60050 ja ISO/IEC 19762-4:
pidev sageduste hulk
kahe spetsifitseeritud (eelkõige ITU määratletud)
piirsageduse vahel;

ITU-R V.431-7 määratletud sagedusalad
Isagedusalad.png
(Sulgudes olevad tähised ja nimetused käibivad,
kuid ei kuulu sellesse standardisse.)

Muid sagedusalade süsteeme
IEEE Std 521:
IEEEradarisagedused.png
EL, NATO, USA sõjalised radarisagedusalad:
militaarradarisagedused.png

vt ka Eesti Raadiosagedusplaan https://www.riigiteataja.ee/akt/13241627
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521082017008/consolide § 9