AKIT
English Eesti

front office application

turustusrakendus

olemus
tarkvaratoode, mis toetab turustusele suunatud tegevusi:
tellimuste töötlust, kliendisuhete haldust, teenuste andmist,
tootetuge jms
=
a software application designed to interact directly with the customer to provide a suite of services

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/28460/front-office-application

https://en.wikipedia.org/wiki/Front_and_back_office_application