AKIT
English Eesti

fraudulent

petturlik; võlts (3); ebaseaduslik

näiteid
fraudulent advertising -- ebaaus reklaam
fraudulent alteration -- tšekivõltsimine; tšeki võltsimine
fraudulent bankrupcy -- pankrotikuritegu; pankrotipettus
fraudulent bankrupt -- kuritahtlik pankrotistunu, pankrotimeister
fraudulent debtor --
-- oma vara kohta valeandmeid esitav võlgnik
fraudulent gains -- ebseaduslik tulu
fraudulent misrepresentation -- sihilik eksitamine
fraudulent scheme -- kuritahtlik mahhinatsioon; petuskeem
fraudulent use of cards -- pettused pangakaartidega
fraudulently -- pettuse teel

vt ka
- pettus (2)