AKIT
English Eesti

free software

vaba tarkvara

Õ:mitmes suvalises tähenduses käibiv
"vabavara" on eksitav

olemus
"vaba" tähendab, et kasutajal on vabadus
tarkvaratoodet kasutada ja suvaliselt muuta:
- õigusi võidakse mõnevõrra piirata
litsentsiga, näiteks GNU üldise avaliku litsentsiga
- ei tarvitse olla priivara
- on peaaegu sama mis lähtekoodtarkvara

ülevaateid
https://www.gnu.org/philosophy/categories.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

https://www.debian.org/intro/free.html

https://mako.cc/writing/hill-freedom_for_users.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software

näiteid
https://www.pcmag.com/news/best-free-software