foreign (1)

välismaine; välis-

olemus
Wiktionary, adj
1. located outside a country or place, especially one's own
2. originating from, characteristic of, belonging to, or being a citizen of a country or place other than the one under discussion


näiteid
foreign aid -- välisabi
foreign bill -- välisveksel; rahvusvaheline maksekorraldus
foreign bond -- välisobligatsioon
foreign-born -- välismaal sündinud
foreign country -- välismaa; välisriik
foreign currency -- välisvaluuta
foreign debt -- välisvõlg
foreigner -- välismaalane; muulane
foreign goods -- importkaup
foreign labor -- välismaine tööjõud
foreign law -- välisriigi seadus
foreign loan -- välislaen
foreign-made -- import-
foreign owner -- välisomanik
foreign passport -- välispass
foreign policy -- välispoliitika
foreign power -- välisvõim
foreign relations -- välissuhted
foreign sales -- turustus välisturul
foreign share -- välisosalus; välisaktsia
foreign tax -- välismaks
foreign trade -- väliskaubandus

Toimub laadimine

foreign (1)

välismaine; välis-

olemus
Wiktionary, adj
1. located outside a country or place, especially one's own
2. originating from, characteristic of, belonging to, or being a citizen of a country or place other than the one under discussion


näiteid
foreign aid -- välisabi
foreign bill -- välisveksel; rahvusvaheline maksekorraldus
foreign bond -- välisobligatsioon
foreign-born -- välismaal sündinud
foreign country -- välismaa; välisriik
foreign currency -- välisvaluuta
foreign debt -- välisvõlg
foreigner -- välismaalane; muulane
foreign goods -- importkaup
foreign labor -- välismaine tööjõud
foreign law -- välisriigi seadus
foreign loan -- välislaen
foreign-made -- import-
foreign owner -- välisomanik
foreign passport -- välispass
foreign policy -- välispoliitika
foreign power -- välisvõim
foreign relations -- välissuhted
foreign sales -- turustus välisturul
foreign share -- välisosalus; välisaktsia
foreign tax -- välismaks
foreign trade -- väliskaubandus

Palun oodake...

Tõrge

foreign (1)

välismaine; välis-

olemus
Wiktionary, adj
1. located outside a country or place, especially one's own
2. originating from, characteristic of, belonging to, or being a citizen of a country or place other than the one under discussion


näiteid
foreign aid -- välisabi
foreign bill -- välisveksel; rahvusvaheline maksekorraldus
foreign bond -- välisobligatsioon
foreign-born -- välismaal sündinud
foreign country -- välismaa; välisriik
foreign currency -- välisvaluuta
foreign debt -- välisvõlg
foreigner -- välismaalane; muulane
foreign goods -- importkaup
foreign labor -- välismaine tööjõud
foreign law -- välisriigi seadus
foreign loan -- välislaen
foreign-made -- import-
foreign owner -- välisomanik
foreign passport -- välispass
foreign policy -- välispoliitika
foreign power -- välisvõim
foreign relations -- välissuhted
foreign sales -- turustus välisturul
foreign share -- välisosalus; välisaktsia
foreign tax -- välismaks
foreign trade -- väliskaubandus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!