AKIT
English Eesti

familiy passport

perepass

olemus
(käibelt kaduv) mõnedes maades ühele pereliikmele väljaantav reisidokument, millesse on kantud temaga koos reisivad pereliikmed (neil pole õigust seda passi iseseisvalt kasutada)

näiteid
https://pier21qr.files.wordpress.com/2011/02/cfi-italy-agnes-potts-nee-ugolini-passport-reduced.jpg

http://www.pier21.ca/sites/default/files/gallery/10428/vandermerdefamilycollectionpier21society-vandermerdefamilypassport-1.jpg