AKIT
English Eesti

functional (4)

funktsionaal-

olemus
funktsioone puudutav

näiteid
functional design -- funktsionaallahendus
functional requirements = funktsionaalnõuded
functional size = funktsionaalmaht
functional unit -- funktsionaalüksus