functor

funktor

olemus
(1) matemaatikas:
struktuuri säilitav kategooriatevaheline vastendus:
- kategooriate homomorfism, st
- kategooriate binaartehet "*" säilitav reegel F, mis kategooria A igale elemendile x seab vastavusse kategooria B mingi elemendi F(x), nii et:
(i) kui x × y on kategoorias A määratud,
siis F(x) × F(y) on kategoorias B määratud
ja F(x × y) = F(x) × F(y)
(ii) kui e on A ühik, siis F(e) on B ühik
variandid
- kui tingimuse F(x × y) = F(x) × F(y) asemel
kehtib tingimus F(x × y) = F(y) × F(x),
siis F on kontravariantne funktor
- tavalist funktorit nimetatakse ka
kovariantseks funktoriks

= a mapping between categories
https://en.wikipedia.org/wiki/Functor
http://mathworld.wolfram.com/Functor.html

(2) loogikas:
liik modifikaatoreid
= a type of modifiers in logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_functor_logic

(3) programmikeeltes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Functor_(functional_programming)
(3a) funktsioonobjekt,
objekti funktsioonina kutsuda võimaldav tarind
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_object
(3b) anonüümne funktsioon või sulund
https://wiki.c2.com/?FunctorVsClosure

(4) lingvistikas:
grammatilist seost esitav sõna
= a word expressing grammatical relationships among other word within a sentence
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_word

Toimub laadimine

functor

funktor

olemus
(1) matemaatikas:
struktuuri säilitav kategooriatevaheline vastendus:
- kategooriate homomorfism, st
- kategooriate binaartehet "*" säilitav reegel F, mis kategooria A igale elemendile x seab vastavusse kategooria B mingi elemendi F(x), nii et:
(i) kui x × y on kategoorias A määratud,
siis F(x) × F(y) on kategoorias B määratud
ja F(x × y) = F(x) × F(y)
(ii) kui e on A ühik, siis F(e) on B ühik
variandid
- kui tingimuse F(x × y) = F(x) × F(y) asemel
kehtib tingimus F(x × y) = F(y) × F(x),
siis F on kontravariantne funktor
- tavalist funktorit nimetatakse ka
kovariantseks funktoriks

= a mapping between categories
https://en.wikipedia.org/wiki/Functor
http://mathworld.wolfram.com/Functor.html

(2) loogikas:
liik modifikaatoreid
= a type of modifiers in logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_functor_logic

(3) programmikeeltes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Functor_(functional_programming)
(3a) funktsioonobjekt,
objekti funktsioonina kutsuda võimaldav tarind
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_object
(3b) anonüümne funktsioon või sulund
https://wiki.c2.com/?FunctorVsClosure

(4) lingvistikas:
grammatilist seost esitav sõna
= a word expressing grammatical relationships among other word within a sentence
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_word

Palun oodake...

Tõrge

functor

funktor

olemus
(1) matemaatikas:
struktuuri säilitav kategooriatevaheline vastendus:
- kategooriate homomorfism, st
- kategooriate binaartehet "*" säilitav reegel F, mis kategooria A igale elemendile x seab vastavusse kategooria B mingi elemendi F(x), nii et:
(i) kui x × y on kategoorias A määratud,
siis F(x) × F(y) on kategoorias B määratud
ja F(x × y) = F(x) × F(y)
(ii) kui e on A ühik, siis F(e) on B ühik
variandid
- kui tingimuse F(x × y) = F(x) × F(y) asemel
kehtib tingimus F(x × y) = F(y) × F(x),
siis F on kontravariantne funktor
- tavalist funktorit nimetatakse ka
kovariantseks funktoriks

= a mapping between categories
https://en.wikipedia.org/wiki/Functor
http://mathworld.wolfram.com/Functor.html

(2) loogikas:
liik modifikaatoreid
= a type of modifiers in logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_functor_logic

(3) programmikeeltes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Functor_(functional_programming)
(3a) funktsioonobjekt,
objekti funktsioonina kutsuda võimaldav tarind
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_object
(3b) anonüümne funktsioon või sulund
https://wiki.c2.com/?FunctorVsClosure

(4) lingvistikas:
grammatilist seost esitav sõna
= a word expressing grammatical relationships among other word within a sentence
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_word

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!