AKIT
English Eesti

FDH

FDH

(= Full Domain Hash, "täieliku määramispiirkonna räsi")

olemus
RSA algoritmil põhinev räsisigneerimise paradigmat järgiv digitaalsignatuur, milles kasutatava räsifunktsiooni tulemväärtuse pikkus langeb kokku RSA mooduli pikkusega

täpsemalt
https://www.cs.bris.ac.uk/Research/CryptographySecurity/SummerSchool2009/slides/Gregory-1.pdf, lk 13

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-27712-7_7