AKIT
English Eesti

field of fractions

jagatisekorpus

olemus
integriteetkonna R elementide
kõikide paaride (x,y) hulga (kus y ei ole nullelement)
faktorhulk, mis on moodustatud ekvivalentsi S järgi,
nii et (x, y) S (x', y') parajasti siis kui x × y' = y × x'

tähistus
paari (x,y) ekvivalentsiklassi (x,y)/S
tähistab murd x/y,
tavalisel murdude võrdsuse tingimusel, st
x/y = x'/y' parajasti siis kui x × y' = y × x'

seoseid
- ekvivalents S on ringi R kongruents
- faktorring R/S on korpus

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/FieldofFractions.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Field_of_fractions

https://en.wikipedia.org/wiki/Field_of_fractions

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-703-modern-algebra-spring-2013/lecture-notes/MIT18_703S13_pra_l_17.pdf