AKIT
English Eesti

factor ring

faktorring

( = quotient ring)

olemus
ringi R mingile kongruentsile S vastav faktorhulk R/S :

omadusi
(i) kongruents S on kooskõlas liitmise ja korrutamisega,
seega R/S on ise ring
(ii) loomulik projektsioon faktorhulgale R/S
on ringide homomorfism
(iii) nullelemendi ekvivalentsusklass 0/S
on ringi R mingi ideaal I,
mistõttu R/S asemel kasutatakse tähist R/I

ülevaateid
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Quotient_ring

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Quotient_ring.html

http://www.maths.nuigalway.ie/MA416/section3-3.pdf