AKIT
English Eesti

file format

failivorming

Õ:formaat selles tähenduses on eksitav

olemus
faili kodeerimisviis (kahend- või lihttekstifail) ja andmete tüübist sõltuv andmete korraldus failis

ISO 13008: faili tüübi kodeering, mida saab ta käsitluseks määratud tarkvara- või riistvarakomponendi abil järjekindlalt, oodatavalt ja tähenduslikult esitada või tõlgendada

struktuur
tüüpilises vormingus on
- päis
- metaandmed
- sisu
- lõpumärgis
vormingu liiki tähistab enamasti failinime laiend

ülevaateid
https://www.slideshare.net/HarshavardhanThatipa/file-formats-67218186

https://www.slideshare.net/anugarg39501/file-formats-and-its-types

tüüpvorminguid
http://www.fileformat.info/format/all.htm

https://dmoztools.net/Computers/Data_Formats/