AKIT
English Eesti

full knowledge

täisteadmus; täielik teadmus; täielik teadmine

olemus infoturbes
(i) sisaldab
- turvamehhanismi(de)
- krüptosüsteemi
- šifri
- algoritmi
kõigi üksikasjade täielikku teadmist
(ii) ei sisalda
turvaparameetrite, näiteks
- paroolide
- salajaste võtmete
- privaatvõtmete
teadmist