formal (2)

formaalne

olemus
vormiline, reeglipõhine, reeglitele allutatud

Wiktionary:
3. relating to the form or structure of something
Formal linguistics ignores the vocabulary of languages and focuses solely on their grammar.
8. (mathematics) relating to mere manipulation and construction of strings of symbols, without regard to their meaning


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_methods

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_proof

ISO/IEC 15408, 20006:
väljendatud mingis piiratud süntaksiga keeles,
mille semantika on määratletud ja
põhineb väljakujunenud matemaatilistel mõistetel
= expressed in a restricted syntax language with defined semantics based on well-established mathematical concepts or standardized formats

formal cause -- formaalne põhjus
formal grammar -- formaalgrammatika
formality -- formaalsus
formal proof -- formaalne tõestus
formal theory -- formaalne teooria

vt ka
- formaalkeel
- formaalne kirjeldus
- formaalloogika
- formaalne meetod
- formaalne mudel
- formaalne spetsifikatsioon
- formaalparameeter
- mitteformaalne
- poolformaalne
- vorm

Toimub laadimine

formal (2)

formaalne

olemus
vormiline, reeglipõhine, reeglitele allutatud

Wiktionary:
3. relating to the form or structure of something
Formal linguistics ignores the vocabulary of languages and focuses solely on their grammar.
8. (mathematics) relating to mere manipulation and construction of strings of symbols, without regard to their meaning


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_methods

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_proof

ISO/IEC 15408, 20006:
väljendatud mingis piiratud süntaksiga keeles,
mille semantika on määratletud ja
põhineb väljakujunenud matemaatilistel mõistetel
= expressed in a restricted syntax language with defined semantics based on well-established mathematical concepts or standardized formats

formal cause -- formaalne põhjus
formal grammar -- formaalgrammatika
formality -- formaalsus
formal proof -- formaalne tõestus
formal theory -- formaalne teooria

vt ka
- formaalkeel
- formaalne kirjeldus
- formaalloogika
- formaalne meetod
- formaalne mudel
- formaalne spetsifikatsioon
- formaalparameeter
- mitteformaalne
- poolformaalne
- vorm

Palun oodake...

Tõrge

formal (2)

formaalne

olemus
vormiline, reeglipõhine, reeglitele allutatud

Wiktionary:
3. relating to the form or structure of something
Formal linguistics ignores the vocabulary of languages and focuses solely on their grammar.
8. (mathematics) relating to mere manipulation and construction of strings of symbols, without regard to their meaning


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_methods

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_proof

ISO/IEC 15408, 20006:
väljendatud mingis piiratud süntaksiga keeles,
mille semantika on määratletud ja
põhineb väljakujunenud matemaatilistel mõistetel
= expressed in a restricted syntax language with defined semantics based on well-established mathematical concepts or standardized formats

formal cause -- formaalne põhjus
formal grammar -- formaalgrammatika
formality -- formaalsus
formal proof -- formaalne tõestus
formal theory -- formaalne teooria

vt ka
- formaalkeel
- formaalne kirjeldus
- formaalloogika
- formaalne meetod
- formaalne mudel
- formaalne spetsifikatsioon
- formaalparameeter
- mitteformaalne
- poolformaalne
- vorm

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!