AKIT
English Eesti

time-signal emission

ajasignaalide väljastus

olemus
ITU-R TF.460-6, ISO/IEC 18014:
standardseid ajasignaale väljastatakse UTC-aja põhjal,
standardskeemidega