AKIT
English Eesti

tamper responsive characteristic

urkimisreaktiivne karakteristik

olemus
ISO 13491:
karakteristik, mis tagab aktiivse reageerimise ründe avastamisele
= characteristic that provides an active response to the detection of an attack

vt ka
- urkimist takistav karakteristik
- urkimist tõendav karakteristik