AKIT
English Eesti

traitor tracing

lekkejälitus

olemus
meetodid ja vahendid levituskitsendustega materjali
lekke allika tuvastuseks

näiteid
- individualiseeritud digitaalvesimärk
- tootevõti

vt ka
- autoriõiguste digitaalkaitse