AKIT
English Eesti

time server

ajaserver

olemus
IEC 732:
võrku kuupäeva ja täpset aega eriprotokolliga andev server,