AKIT
English Eesti

technical expert

tehniline spetsialist

näide
isik, kes annab vajalikke spetsiifilisi eriteadmisi ja -oskusi
- auditi töörühmale, kuid
- ei tegutse selles töörühmas audiitorina