tagged partition

märgendatud tükeldus

olemus
reaalarvude lõigu \([a,b]\) \(n\)-järku märgendatud \(\delta\)-tükeldus on
reaalarvude \(x_0, t_1, x_1, t_2, \ldots, t_n,x_n\) järjend, mis
rahuldab tingimusi
- \(a = x_0 \le t_1\le x_1\le t_2\le \ldots \le x_{n-1}\le t_n \le x_n = b\)
- \(x_i-x_{i-1}\le \delta\) iga \(i\in {1, \ldots, n}\) korral,
kus reaalarvud \(t_1, \ldots, t_n\) on tükelduse märgendid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_an_interval

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Partition_of_an_interval

vt ka
- Riemanni integraal

Toimub laadimine

tagged partition

märgendatud tükeldus

olemus
reaalarvude lõigu \([a,b]\) \(n\)-järku märgendatud \(\delta\)-tükeldus on
reaalarvude \(x_0, t_1, x_1, t_2, \ldots, t_n,x_n\) järjend, mis
rahuldab tingimusi
- \(a = x_0 \le t_1\le x_1\le t_2\le \ldots \le x_{n-1}\le t_n \le x_n = b\)
- \(x_i-x_{i-1}\le \delta\) iga \(i\in {1, \ldots, n}\) korral,
kus reaalarvud \(t_1, \ldots, t_n\) on tükelduse märgendid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_an_interval

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Partition_of_an_interval

vt ka
- Riemanni integraal

Palun oodake...

Tõrge

tagged partition

märgendatud tükeldus

olemus
reaalarvude lõigu \([a,b]\) \(n\)-järku märgendatud \(\delta\)-tükeldus on
reaalarvude \(x_0, t_1, x_1, t_2, \ldots, t_n,x_n\) järjend, mis
rahuldab tingimusi
- \(a = x_0 \le t_1\le x_1\le t_2\le \ldots \le x_{n-1}\le t_n \le x_n = b\)
- \(x_i-x_{i-1}\le \delta\) iga \(i\in {1, \ldots, n}\) korral,
kus reaalarvud \(t_1, \ldots, t_n\) on tükelduse märgendid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_an_interval

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Partition_of_an_interval

vt ka
- Riemanni integraal

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!