AKIT
English Eesti

TTY HCO

kõneväljastusega tekstitelefon

(= text telephone with hearing carry over)

olemus
liik tekstitelefone,
kõnepuuetega kasutajaid abistav tehnoloogia:
võimaldab saata telefonside kaudu tekstsõnumeid,
mis esitatakse sünteeskõnena

ülevaateid
https://www.gudstory.com/what-is-tty-hco-and-vco-mode/

https://answerstoall.com/popular/what-is-tty-hco/