AKIT
English Eesti

TTY HCO

kõneväljastusega tekstitelefon

(= text telephone with hearing carry over)

olemus
liik tekstitelefone
- kõnepuuetega kasutajaid abistav tehnoloogia
- võimaldab saata telefonside kaudu tekstsõnumeid,
------ mis esitatakse sünteeskõnena