AKIT
English Eesti

terminal access point

võrgukraan

("terminalipääsupunkt"; tap = kraan)

olemus
võrgusõlmi läbivat liiklust peegeldav väline seireseade
- enamasti nelja pordiga:
------ kaks jälgitava voo otspunktsõlmedele
------ kaks seireseadmetele

ISO/IEC 27039: võrguseireseade
- tavaliselt passiivne
- ei tekita paketile ballasti, kuid tõstab turvataset
- teeb andmete kogumise võrgule nähtamatuks
- kommutaator saab üha hoida kihi 2 teavet pordi kohta
- võimaldab ka mitut porti, nii et
------ võrguaspekte saab siluda
------ kaotamata sissetungituvastuse võimet

täpsemalt
https://www.techopedia.com/definition/25311/network-tap

https://www.networksecuritydaily.com/2017/12/07/network-test-access-point-tap/

https://observer.viavisolutions.com/includes/popups/taps/tap-vs-span.php

https://www.gigamon.com/content/dam/resource-library/english/white-paper/wp-tap-vs-span.pdf

rakendusi
- testimine
- järelevalve
- luure