AKIT
English Eesti

tunnel

tunnel

olemus
ISO/IEC 27033:
võrgustatud seadmete vaheline andmetee,
- mis luuakse läbi olemasoleva võrgu taristu
- tunneleid saab luua näiteks
------ protokollikapseldusega
------ siltkommutatsiooniga
------ virtuaalahelatega

vt ka
- DNS-tunneldus
- FTP SSH-tunneldus
- jaostunneldus
- tunneldus
- tunnelirežiim
- tunnelviirus
- täistunneldus