transparency

läbipaistvus

olemus
(1) optiline tõkestamatus
ISO 5492:
allowing light to pass and distinct images to appear
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_and_translucency

(2) äritegevuse, privaatsuse jms kontekstis:
- avatus, kontrollitavus, jälitatavus
- protsessi korratavus ja rekonstrueeritavus

ISO/IEC 27036-3:

süsteemi või protsessi avatus ja jälitatavus
= property of a system or process to imply openness and accountability

ISO/IEC TR 27550:
omadus, mis tagab, et kogu privaatsust puudutav andmetöötlus,sealhulgas õiguslik, tehniline ja korralduslik külg oleks arusaadav ja ennistatav
= property that ensures that all privacy-relevant data processing including the legal, technical and organizational setting can be understood and reconstructed

ISO/IEC 22989:
(organisatsiooni) organisatsiooni omadus teha asjakohased tegevused ja otsusedt teatavaksasjaomastele huvipooltele igakülgselt, kättesaadavalt ja arusaadavalt;
ebasobiv teavitamine tegevustest ja otsustest võib rikkuda turva-, privaatsus- või konfidentsiaalsusnõudeid.
= (organization) property of an organization that appropriate activities and decisions are communicated to relevant stakeholders in a comprehensive, accessible and understandable manner
Note. Inappropriate communication of activities and decisions can violate security, privacy or confidentiality requirements.


ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
There should be a general policy of openness about the use of biometric data, which should include the
purposes for which the data is to be used and the point of contact responsible for its use. Any subsequent
changes should be made known to data subjects.


GDPR:
- vt artiklid 5(1a), 13, 14, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 40, 42

ISO/IEC 14044, 19944, ISO/IEC 2193 jm:
avatud, igakülgne ja arusaadav teabe esitus
= open, comprehensive and understandable presentation of information

https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(behavior)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(trade)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(market)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27s_principle

(3) inimene-masin-süsteemis:
vaheosade ja -protsesside nähtamatus lõppkasutajale
ISO 22989:
(süsteemi) süsteemi omadus teha asjakohane teave süsteemi kohta asjaomastele huvipooltele kättesaadavaks
(i) asjakohane teave süsteemi läbipaistvuse seisukohalt võib hõlmata selliseid aspekte nagu eriomadused, sooritusvõime, piirangud, komponendid, protseduurid, meetmed, kavandamise eesmärgid, valikud ja eeldused, andmeallikad ja märgendusprotokollid
(ii) süsteemi mõnede aspektide ebasobiv avaldamine võib rikkuda turva-, privaatsus- või konfidentsiaalsusnõudeid
= (system) property of a system that appropriate information about the system is made available to relevant stakeholders
Note 1. Appropriate information for system transparency can include aspects such as features, performance, limitations, components, procedures, measures, design goals, design choices and assumptions, data sources and labelling protocols.
Note 2. Inappropriate disclosure of some aspects of a system can violate security, privacy or confidentiality requirements.


https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(human%E2%80%93computer_interaction)

vt ka
- avatus, läbipaistvus ja teavitus

Toimub laadimine

transparency

läbipaistvus

olemus
(1) optiline tõkestamatus
ISO 5492:
allowing light to pass and distinct images to appear
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_and_translucency

(2) äritegevuse, privaatsuse jms kontekstis:
- avatus, kontrollitavus, jälitatavus
- protsessi korratavus ja rekonstrueeritavus

ISO/IEC 27036-3:

süsteemi või protsessi avatus ja jälitatavus
= property of a system or process to imply openness and accountability

ISO/IEC TR 27550:
omadus, mis tagab, et kogu privaatsust puudutav andmetöötlus,sealhulgas õiguslik, tehniline ja korralduslik külg oleks arusaadav ja ennistatav
= property that ensures that all privacy-relevant data processing including the legal, technical and organizational setting can be understood and reconstructed

ISO/IEC 22989:
(organisatsiooni) organisatsiooni omadus teha asjakohased tegevused ja otsusedt teatavaksasjaomastele huvipooltele igakülgselt, kättesaadavalt ja arusaadavalt;
ebasobiv teavitamine tegevustest ja otsustest võib rikkuda turva-, privaatsus- või konfidentsiaalsusnõudeid.
= (organization) property of an organization that appropriate activities and decisions are communicated to relevant stakeholders in a comprehensive, accessible and understandable manner
Note. Inappropriate communication of activities and decisions can violate security, privacy or confidentiality requirements.


ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
There should be a general policy of openness about the use of biometric data, which should include the
purposes for which the data is to be used and the point of contact responsible for its use. Any subsequent
changes should be made known to data subjects.


GDPR:
- vt artiklid 5(1a), 13, 14, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 40, 42

ISO/IEC 14044, 19944, ISO/IEC 2193 jm:
avatud, igakülgne ja arusaadav teabe esitus
= open, comprehensive and understandable presentation of information

https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(behavior)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(trade)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(market)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27s_principle

(3) inimene-masin-süsteemis:
vaheosade ja -protsesside nähtamatus lõppkasutajale
ISO 22989:
(süsteemi) süsteemi omadus teha asjakohane teave süsteemi kohta asjaomastele huvipooltele kättesaadavaks
(i) asjakohane teave süsteemi läbipaistvuse seisukohalt võib hõlmata selliseid aspekte nagu eriomadused, sooritusvõime, piirangud, komponendid, protseduurid, meetmed, kavandamise eesmärgid, valikud ja eeldused, andmeallikad ja märgendusprotokollid
(ii) süsteemi mõnede aspektide ebasobiv avaldamine võib rikkuda turva-, privaatsus- või konfidentsiaalsusnõudeid
= (system) property of a system that appropriate information about the system is made available to relevant stakeholders
Note 1. Appropriate information for system transparency can include aspects such as features, performance, limitations, components, procedures, measures, design goals, design choices and assumptions, data sources and labelling protocols.
Note 2. Inappropriate disclosure of some aspects of a system can violate security, privacy or confidentiality requirements.


https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(human%E2%80%93computer_interaction)

vt ka
- avatus, läbipaistvus ja teavitus

Palun oodake...

Tõrge

transparency

läbipaistvus

olemus
(1) optiline tõkestamatus
ISO 5492:
allowing light to pass and distinct images to appear
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_and_translucency

(2) äritegevuse, privaatsuse jms kontekstis:
- avatus, kontrollitavus, jälitatavus
- protsessi korratavus ja rekonstrueeritavus

ISO/IEC 27036-3:

süsteemi või protsessi avatus ja jälitatavus
= property of a system or process to imply openness and accountability

ISO/IEC TR 27550:
omadus, mis tagab, et kogu privaatsust puudutav andmetöötlus,sealhulgas õiguslik, tehniline ja korralduslik külg oleks arusaadav ja ennistatav
= property that ensures that all privacy-relevant data processing including the legal, technical and organizational setting can be understood and reconstructed

ISO/IEC 22989:
(organisatsiooni) organisatsiooni omadus teha asjakohased tegevused ja otsusedt teatavaksasjaomastele huvipooltele igakülgselt, kättesaadavalt ja arusaadavalt;
ebasobiv teavitamine tegevustest ja otsustest võib rikkuda turva-, privaatsus- või konfidentsiaalsusnõudeid.
= (organization) property of an organization that appropriate activities and decisions are communicated to relevant stakeholders in a comprehensive, accessible and understandable manner
Note. Inappropriate communication of activities and decisions can violate security, privacy or confidentiality requirements.


ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
There should be a general policy of openness about the use of biometric data, which should include the
purposes for which the data is to be used and the point of contact responsible for its use. Any subsequent
changes should be made known to data subjects.


GDPR:
- vt artiklid 5(1a), 13, 14, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 40, 42

ISO/IEC 14044, 19944, ISO/IEC 2193 jm:
avatud, igakülgne ja arusaadav teabe esitus
= open, comprehensive and understandable presentation of information

https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(behavior)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(trade)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(market)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27s_principle

(3) inimene-masin-süsteemis:
vaheosade ja -protsesside nähtamatus lõppkasutajale
ISO 22989:
(süsteemi) süsteemi omadus teha asjakohane teave süsteemi kohta asjaomastele huvipooltele kättesaadavaks
(i) asjakohane teave süsteemi läbipaistvuse seisukohalt võib hõlmata selliseid aspekte nagu eriomadused, sooritusvõime, piirangud, komponendid, protseduurid, meetmed, kavandamise eesmärgid, valikud ja eeldused, andmeallikad ja märgendusprotokollid
(ii) süsteemi mõnede aspektide ebasobiv avaldamine võib rikkuda turva-, privaatsus- või konfidentsiaalsusnõudeid
= (system) property of a system that appropriate information about the system is made available to relevant stakeholders
Note 1. Appropriate information for system transparency can include aspects such as features, performance, limitations, components, procedures, measures, design goals, design choices and assumptions, data sources and labelling protocols.
Note 2. Inappropriate disclosure of some aspects of a system can violate security, privacy or confidentiality requirements.


https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(human%E2%80%93computer_interaction)

vt ka
- avatus, läbipaistvus ja teavitus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!