energy supply

energiavarustus

olemus
ISO/IEC 27019:
energia genereerimine, tootmine või talletus
väljastuseks tarbijaile ning energiavarustusvõrgu töö
=
process of generation, production or storage of energy for delivery to customers and the operation of an energy supply network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_supply

turvalisus
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eecsp_report_final.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642274/EPRS_BRI(2019)642274_EN.pdf

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44939

https://www.energy-community.org/dam/jcr:db8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf

vt ka
- energeetikarajatis
- energiatarnija

Toimub laadimine

energy supply

energiavarustus

olemus
ISO/IEC 27019:
energia genereerimine, tootmine või talletus
väljastuseks tarbijaile ning energiavarustusvõrgu töö
=
process of generation, production or storage of energy for delivery to customers and the operation of an energy supply network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_supply

turvalisus
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eecsp_report_final.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642274/EPRS_BRI(2019)642274_EN.pdf

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44939

https://www.energy-community.org/dam/jcr:db8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf

vt ka
- energeetikarajatis
- energiatarnija

Palun oodake...

Tõrge

energy supply

energiavarustus

olemus
ISO/IEC 27019:
energia genereerimine, tootmine või talletus
väljastuseks tarbijaile ning energiavarustusvõrgu töö
=
process of generation, production or storage of energy for delivery to customers and the operation of an energy supply network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_supply

turvalisus
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eecsp_report_final.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642274/EPRS_BRI(2019)642274_EN.pdf

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44939

https://www.energy-community.org/dam/jcr:db8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf

vt ka
- energeetikarajatis
- energiatarnija

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!